آموزشی الکتروموتور

۶ روش برای راه اندازی موتور سه فاز به زبان ساده

یکی از مزایای موتورهای القایی سه فاز، راه اندازی ساده آنهاست. برای راه اندازی یک موتور القایی سه فاز کافی است تا سیم پیچی های استاتور را به شبکه متصل کنیم. در این حالت موتور شروع به حرکت کرده و به سرعت نهایی خود می رسد. یکی از مشکلاتی که موقع راه اندازی این موتورها خود را نشان می دهد، جریان بالایی است که در لحظه راه اندازی از شبکه گرفته می شود.
این جریان در حدود ۵ تا ۸ برابر جریان نامی موتور است که در شبکه هایی که ضعف طراحی دارند ممکن است در لحظه راه اندازی، باعث افت ولتاژ لحظه ای در خط تغذیه موتور می شود. این امر می تواند بر عملکرد مصرف کننده های دیگری که به خط تغذیه متصل است، اثر نامطلوب بگذارد. از طرف دیگر دوام این جریان، می تواند باعث سوختن سیم پیچ های خود موتور نیز شود. بنابراین به منظور کاهش جریان راه اندازی به دنبال روش هایی هستیم که زمان استارت جریان کمتری از مدار بکشند.

وش های راه اندازی الکتروموتور سه فاز القایی آسنکرون روتور قفسی

۱- راه اندازی مستقیم.

۲ – راه اندازی به روش ستاره مثلث.

۳- راه اندازی به وسیله اتو ترانسفورماتور متغیر یا روش کمپانساتور.

۴- روش راه اندازی با اضافه کردن مقاومت در مدار روتور موتورهای روتور سیم پیچی شده.

۵- راه اندازی به روش اضافه کردن مقاومت در مدار استاتور.

۶- راه اندازی با استفاده از سافت استارتر

در نمودارهای زیر جریان و گشتاور موتور در روش های مختلف راه اندازی مستقیم، روش ستاره-مثلث و با استفاده از سافت استارتر با یکدیگر مقایسه شده اند.

                                     مقایسه-راه اندازی-موتور-القایی-سه-فاز-به-روش های-مختلف
                                                   نمودارهای مقایسه راه اندازی موتور القایی سه فاز به روش های مختلف

 

۱-راه اندازی موتور سه فاز به روش مستقیم

مصرف کننده های سه فاز و الکتروموتورهای با قدرت کم را می توان به طور مستقیم به شبکه وصل کرد. در راه اندازی به طور مستقیم (اتصال مستقیم) انواع کلیدهای ساده از قبیل اهرمی (تیغه ایپف چاقویی) زبانه ای، غلتکی استفاده می شود.

 در این روش، الکتروموتور را به صورت مستقیم به شبکه وصل می کنند؛ یعنی با استفاده از یک کلید، سه فاز مستقیماً به سیم پیچ های الکتروموتور متصل می شود. در این حالت، اگر اتصال روی تخته کلم موتور ستاره باشد، به هر کدام از سیم پیچ ها، ولتاژ فاز و اگر اتصال روی تخته کلم مثلث باشد، به هر کدام از سیم پیچ ها، ولتاژ خطی وصل می شود. معمولاً الکتروموتورهای کم قدرت ( حداکثر تا ۳ کیلووات ) را می توان به روش مستقیم راه انداز کرد.

معمولاً این گونه کلیدها ۶ کنتاکت (محل اتصال) دارند که ۳ کنتاکت ورودی با حرف های R، S، T (حروف سه فاز در شبکه) و ۳ کنتاکت خروجی با حروف U، V و W (محل اتصال به مصرف کننده) مشخص و دو حالت یعنی حالت قطع و وصل دارند که با علامت های (O) برای قطع و (I) برای وصل در نقشه های الکتریکی کلیدها را در حالت قطع نشان می دهند مگر آنکه حالت وصل کلید مورد بررسی قرار گرفته باشد.

مدار-راه اندازی-موتور-سه-فاز-به-روش-مستقیم

۲-راه اندازی موتور سه فاز به روش ستاره – مثلث

راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره – مثلث برای الکتروموتورهای سه فاز ۳kW به بالا استفاده می شود. در این روش، ابتدا سیم پیچ های موتور را به صورت اتصال ستاره به شبکه وصل می کنیم و ولتاژ فاز با ولتاژ خط برابر می شود. پس موتور با ولتاژ بالا راه اندازی می شود. پس از اینکه موتور به دور نامی رسید، با استفاده از کلید ستاره – مثلث یا مدار ستاره مثلثی که با کنتاکتور و تایمر طراحی می شود، اتصال سیم پیچ ها را عوض کرده و موتور به صورت مثلث کار دائم را شروع می کند. در این حالت، به هر کدام از سیم پیچ ها، ولتاژ خطی وصل می شود. پس می توان گفت، روش ستاره – مثلث، یک روش راه اندازی به طریقه کاهش ولتاژ است.

در حالت ستاره، جریان هر کدام از فازها، یک سوم جریان موتور در حالت مثلث است. پس، جریان راه اندازی نیز به همان نسبت کم شده، در نتیجه به موتور فشار وارد نمی آید. جریان اتصال مثلث، ۳ برابر حالت ستاره است. بنابراین، موتور در حالت ستاره با توانی ۳ برابر کمتر از حالت مثلث کار می کند. باید توجه کنید که موتوری که به صورت ستاره – مثلث راه اندازی می شود، هیچ گاه در حالت ستاره زیر بار قرار نگیرد.

 راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون با کلید ستاره مثلث

یکی از ساده ترین روش های راه اندازی موتورهای آسنکرون رتور قفسی، راه اندازی با استفاده از کلید ستاره مثلث است. این کلید ابتدا سیم پیچ های موتور را به صورت ستاره اتصال داده و آن ها را به شبکه سه فاز وصل می کند و پس از اینکه دور موتور به حالت نرمال رسید با تغییر حالت کلید از ستاره به مثلث سیم پیچ های موتور را به صورت مثلث تغییر اتصال می دهد.

۳-راه اندازی موتور سه فاز با اتوترانس (کمپانساتور)

در این روش، با استفاده از یک اتوترانسفورماتور کاهنده که مابین شبکه و موتور قرار می گیرد، ولتاژ وارد سیم پیچ های اتوترانسفورماتور شده، آن را کم کم اضافه کرده تا موتور با ولتاژ پایین شروع به کار کرده، جریان راه اندازی کاهش یابد. سپس، ولتاژ را تا جایی اضافه می کنیم که برابر ولتاژ نامی موتور شده و تمام ولتاژ شبکه مستقیماً به سیم پیچ های موتور برسد. در این نوع راه اندازی، جریان راه اندازی به خوبی کنترل می شود و بهترین روش راه اندازی است. اما به دلیل هزینه بالا فقط در موتورهای با قدرت زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.

به عبارت دیگر برای کاهش جریان ابتدا ولتاژ را پایین آورده و پس از راه اندازی موتور ولتاژ را افزایش داده تا به ولتاژ نامی برسد. نکته ای که باید در این قسمت به آن توجه شود آن است که ولتاژ پایین اجازه راه اندازی موتور با بارش را ندهد. بنابراین موتور راه اندازی نمی شود. این روش نیز کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

مدار-قدرت-راه اندازی-موتور-سه-فاز-توسط-اتوترانسفورماتور

اثر-کاهش-جریان-راه اندازی-موتور-با-استفاده-از-اتوترانسفورماتور-در-منحنی-گشتاور-دور
      اثر کاهش جریان راه اندازی موتور با استفاده از اتوترانسفورماتور در منحنی گشتاور دور

۴-راه اندازی الکتروموتور سه فاز به روش اضافه کردن مقاومت ها در مدار روتور 

این روش یکی از راه های کاهش جریان راه اندازی افزایش مقاومت در مسیر روتور می باشد که این روش تنها برای موتور با روتور سیم پیچی شده امکان پذیر است.در این روش، مقاومت های سیمی به صورت سری در مدار سیم پیچی روتور قرار گرفته، در لحظه راه اندازی، ولتاژ شبکه پس از عبور از مقاومت ها وارد سیم پیچ استاتور شده، در نتیجه، موجب کاهش ولتاژ ورودی الکتروموتور می شود و جریان راه اندازی نیز کاهش می یابد. پس از اینکه موتور به دور نامی رسید، به صورت مرحله ای به وسیله کلید، مقاومت ها را از مدار خارج می کنیم تا ولتاژ مستقیماً به سیم پیچ های موتور متصل شود (مقاومت ها تنها در لحظۀ راه اندازی به صورت پله ای از مدار خارج می شوند). معمولاً از این روش کمتر استفاده می شود.

                                                     مدار-راه اندازی-موتور-القایی-با-تغییر-مقاومت-رتور
                                                                              مدار راه اندازی موتور القایی با تغییر مقاومت رتور
                                       تأثیر-مقاومت-مدار-رتور-بر-منحنی-گشتاور-دور
                                                                      تأثیر مقاومت مدار رتور بر منحنی گشتاور دور

در این جا، بهتر است به توضیحاتی در رابطه با موضوع تغییر مقاومت رتور بپردازیم:

روش های تغییر مقاومت روتور

ساختمان روتورهای قفس سنجابی به گونه ای است که مقاومت آن ها ثابت است، مگر اینکه تغییر دما باعث تغییر در مقاومت آن ها شود. در اکثر حالات استفاده از روتوری مطلوب و مورد نظر است که در هنگام راه اندازی به منظور افزایش گشتاور و کاهش جریان راه اندازی مقاومت آن زیاد و بعد از آن در ناحیه کار، برای کاهش لغزش و تلفات مقاومت آن کوچک باشد، این خواسته به طریق زیر انجام پذیر است:

روش اول : تغییر مقاومت رتور در موتورهای با روتور سیم پیچی

در این نوع روتورها به جای استفاده از میله های مسی و حلقه های جوش داده شده به آن ها از سیم پیچ دو یا سه فازی که درون شیارهای روتور قرار می گیرد استفاده می شود. برای اجتناب از پیچیدگی مطلب فرض می کنیم که این سیم پیچی ها دقیقاً مانند سیم پیچی های استاتور قرار داده می شود و اتصال سیم پیچی ها به صورت ستاره است که انتهای آن ها به سه حلقه لغزنده موجود روی محور متصل می شود.

جاروبک هایی که روی این حلقه ها قرار دارند به سه مقاومت خارجی متصل می شوند. با تغییر دادن مقاومت ها می توانیم گشتاور راه اندازی بزرگی، همان طور که در شکل نشان داده شده است به دست آوریم. با سرعت گرفتن موتور مقاومت را کوچکتر می کنیم تا سرانجام سیم پیچی ها اتصال کوتاه شده و موتور در سرعت نامی به کار خود ادامه دهد، مانند نقطه a بر روی منحنی ۱.

از این موتورها در جرثقیل و بالابرها استفاده می شود. این موتورها به دلیل سیم پیچی های روتور، جاروبک ها و حلقه های لغزنده و احتیاج به مقاومت خارجی، گران قیمت دارند.

نمایش سیم پیچی ها و مقاومت های خارجی در یک موتور القایی با روتور سیم پیچی شده
نمایش سیم پیچی ها و مقاومت های خارجی در یک موتور القایی با روتور سیم پیچی شده
منحنی های گشتاور
منحنی های گشتاور- سرعت یک موتور القایی با روتور سیم پیچی شده برای مقادیر مختلف مقاومت روتور.  یک روتور قفس سنجابی را می توان ساخت که تنها یکی از این منحنی های گشتاور-سرعت را داشته باشد.

اگر مقاومت های خارجی به اندازه کافی برای کار دائمی قدرت داشته باشند، به وسیله موتورهای با روتور سیم پیچی شده می توان سرعت متغیر به دست آورد. سرعت واقعی در هر باری به وسیله طبیعت بار تعیین می شود. آیا در سرعت کمتر بار گشتاور کمتری نیاز دارد؟ اگر منحنی گشتاور – سرعت یک بار مانند منحنی b در شکل قبل باشد، چنین چیزی صادق است و معمولاً در صنعت هم این گونه است. اکنون اگر چهار دسته مقاومت در مدار باشد موتور با لغزش ۳۰٪ و اگر سه دسته مقاومت در مدار باشد موتور با لغزش ۱۷٪ کار می کند.

اکنون باری را در نظر بگیرید که گشتاور آن مستقل از سرعت، ثابت است. منحنی این بار در شکل قبل توسط خطوط نقطه چین C نشان داده شده است. حال اگر چهار دسته مقاومت در مدار باشد موتور با لغزش ۵۸٪ و اگر سه دسته مقاومت در مدار باشد موتور با لغزش ۲۵٪ کار می کند. بنابراین اگر طبیعت بار یا اندازه گشتاور مورد نیاز تغییر کند، سرعت موتور بدون اینکه نیاز به کنترل کننده ای باشد تصحیح می شود. بنابراین چنین موتورهایی از نوع سرعت متغیر هستند.

این موتورها خصوصیت مطلوبی دارند: اگر لغزش ۳۰درصد باشد، ۳۰درصد توان منتقل شده از طریق فاصله هوایی به صورت گرما تلف می شود. اکثر این گرما در مقاومت های خارجی تلف می شود و دمای موتور را افزایش نمی دهد. در موتورهای با روتور سیم پیچی شده مانند موتورهای قفس سنجابی، تغییر در مقاومت روتور در گشتاور ماکزیمم تغییری نمی دهد. مگر اینکه مقاومت R۲ از مقاومتی که به ازاء آن گشتاور راه اندازی با گشتاور ماکزیمم برابر می شود، بیشتر شود.

روش دوم : استفاده از موتور با قفس دوگانه

برای بهبود یک موتور القایی باید مقاومت روتور در هنگام راه اندازی بزرگ و در هنگام کار کوچک باشد. یک روش گران قیمت برای برآورده کردن این منظور استفاده از روتور سیم پیچی شده با مقاومت های خارجی است.

روش ارزان تر، استفاده از روتور با قفسه دوگانه است. در این موتور، هنگام راه اندازی فرکانس ولتاژ و جریان روتور همان فرکانس استاتور است و قفسه داخلی به دلیل اینکه به طور عمیق تری جاسازی شده است، راکتانس بزرگتری داشته و جریان خیلی کمی از آن عبور می کند. بنابراین در لحظه راه اندازی مقاومت روتور همان مقاومت قفسه بیرونی است. با افزایش سرعت، فرکانس کاهش یافته و جریان قفسه داخلی افزایش می یابد، تا در نزدیکی سرعت سنکرون که جریان از تمام هادی ها عبور می کند و مقاومت خیلی کم شده و باعث می شود که لغزش به دلیل کوچک شدن مقاومت کمتر شود.

سطح مقطع عرضی یک شیار از یک روتور قفسه دوگانه
سطح مقطع عرضی یک شیار از یک روتور قفسه دوگانه

۵-راه اندازی الکتروموتور با قرار دادن مقاومت در مسیر استاتور

در این روش به منظور کاهش جریان، مقاومت هایی به صورت پله ای در مدار قرار گرفته که پس از راه اندازی موتور از مدار خارج می شوند. این روش نیز به دلیل مشکلاتی که برای خارج کردن مقاومت ها، زمان و تجهیزات مورد نیاز دارد کمتر استفاده می شود.

۶-راه اندازی موتور سه فاز به کمک سافت استارتر

   در این روش با کمک یک سافت استارتر، موتور را به آرامی راه اندازی می کنیم. سافت استارتر نقش یک راه انداز نرم و یا توقف کنندۀ نرم را برعهده دارد. در یک سافت استارت ولتاژ از مقدار قابل تنظیمی شروع به افزایش می کند و به صورت تدریجی افزایش می یابد، تا حد بالای ولتاژ به موتور اعمال شود. در یک سافت استارتر جریان به میزان از قبل تعیین شده ای محدود می شود و پس از پایان زمان راه اندازی جریان کاهش پیدا کرده و به میزان مورد نیاز بار محدود می شود.

مدار-راه اندازی-موتور-سه-فاز-به-وسیله-سافت-استارتر
                                                                              مدار راه اندازی موتور سه فاز به وسیله سافت استارتر اشنایدر
نمودار-جریان-دور-و-گشتاور-دور-موتور-القایی-با-راه انداز-نرم-سافت استارتر
                                                                                      نمودارهای جریان-دور و گشتاور-دور موتور القایی با راه انداز نرم (سافت استارتر)
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.